شرکت پیشگامان پارسه صنعت صبا

شرکت بازرگانی پیشگامان پارسه صنعت با پیشرو در واردات انواع باتری های خودرویی، لیتراکی و باتری های برق اضطراری یو پی اسی و مخابراتی می باشد.

با ما تماس بگیرید

 • باتری 16OPzS 2000

 • باتری 12OPzS 1500

 • باتری 20OPzS 2500

 • باتری 24OPzS 3000

 • باتری 12SB 200

 • باتری 5OPzS 350

 • باتری 12SB 155

 • باتری 10OPzS 1000

 • باتری 8OPzS 800

 • باتری 7OPzS 490

 • باتری 12OPzS 1200

 • باتری 6OPzS 600

 • باتری 5OPzS 250

 • باتری 6OPzS 420

 • باتری 4OPzS 200