چرا باتری اسید سرب متورم میشود

0 رای با میانگین امتیاز 0
چرا باتری اسید سرب متورم میشود

چرا باتری اسید سرب متورم میشود

چرا باتری اسید سرب متورم میشود شارژ بیش از حد یا اتصال کوتاه باتری تنها دلیل افزایش باتری اسید سرب است. اما مشلک ذاتا باتری نیست، بلکه به منظور جلوگیری از تورم باتری، باید علت اصلی مشلک را برطرف کنید.

در این راستا بهتر است چه چیزی را بررسی کنیم؟
قبل از تورم باتری اسید سرب، ممکن است احساس بوی تخم مرغی داشته باشید که نشان میدهد اسید از باتری خارج شده است. همچنین بررسی کنید که درجه حرارت محیط باتری مناسب باشد. قرار داشتن باتری در معرض گرد و خاک نیز باعث میشود که گرد و غبار منافذ خروجی گاز را مسدود کرده و باتری متورم شود. یک شارژر باتری معیوب نیز بهراحتی میتواند منجر به تورم باتریها شود. به همین منظور شارژر باتری را بررسی کنید و از سالم بودن آن اطمینان پیدا کنید. در آخر باید بررسی کنید که آیا ترمینالهای باتری محکم بسته شده اند یا خیر؟ همچنین در فواصل زمانی مشخص آنها را تمیز کنید.

محصولات مرتبط