باتری دو ولت اسیدی چیست و چه کاربردی دارد

0 رای با میانگین امتیاز 0
باتری دو ولت اسیدی چیست و چه کاربردی دارد

باتری دو ولت اسیدی چیست و چه کاربردی دارد

باتری دو ولت اسیدی چیست و چه کاربردی دارد اتری Opzs ،باتریهای دارای ولتاژ سلولی ۲ ولت هستند و برای بدست آوردن ولتاژ باالتر به یکدیگر وصل میشوند که معموًال در ایستگاههای تولید برق و پستهای فرعی، نفت و گاز، تاسیسات هستهای و خورشیدی استفاده میشوند

آلیاژهای سرب کلسیم برای صفحات مثبت و آلیاژ سلنیوم آنتیموان برای صفحات منفی که دارای مقاومت داخلی پایینتری است، طراحی شدهاست و جریان بهتری را برای ترمینالهای این باتریها هدایت میکند. وجود قلع در ساختار باتری از صفحات در برابر خوردگی جلوگیری میکند. آلیاژهای ویژه ی کلسیم از هدر رفت آب باتری جلوگیری میکند و فواصل نگهداری و اضافه کردن آب را کاهش میدهد، این یک عامل مثبت برای تیم نگهدارنده باتری است که میتوانند به راحتی از باتری ها مراقبت کنند. شبکه های درون باتری با قطر ۳٫۲۰ میلیمتر که با فشار بیش از ۱۵۰ بار هنگام ریخته گری شلک گرفته اند و این امر تضمین میکند که سرب دارای چگالی باال در برابر خوردگی اسید مقاومت میکند. همینطور باتری میتواند تا ۲۰ سال عمر کند. در غیر این صورت باتری مستعد خوردگی است. طراحی سرامیکی دریچه های باتری به گونه ای است که از خروج آب از باتری جلوگیری میکند و اجازه میدهد تا فقط گازها از آن عبور کنند. آلیاژ سرب سخت شده در ترمینالها این امکان را فراهم میکند هدایت جریان سریعتر و اتصاالت، ضدخورندگی شوند. این باتریها با صفحات پیش ساخته، مونتاژ میشوند و این اطمینان را میدهند که دارای عملکرد خوبی باشند. همین طور میتوانند بدون شارژ اضافی، حداکثر ظرفیت را برای استفاده ی سیستمها تامین کنند که باعث صرفه جویی در وقت برای کاربران میشوند.

ویژگیهای ساختاری باتری Opzs آلیاژ سرب کلسیم: استفاده از این آلیاژ در ساختار باتری، از رشد و خوردگی شبکه ها جلوگیری میکند. جلوگیری میکند.

شبکه های ضخیم: ریختهگری این شبکهها با فشار ۱۵۰ بار و چگالی بیشتر باعث افزایش عمر و کارآیی شبکه های باتری میشود.

دریچه سرامیکی: بدنه سرامیکی و متخلخل باتری باعث حفظ بهتر آئروسلهای اسیدی و بخار آب میشود و تضمین میکند که آب همیشه در داخل سلولهای باتری موجود باشد. عالوه بر این، طراحی بدنه خاصیت مهار کنندگی انفجار دارد. گازهای هیدروژن و اکسیژن در هنگام تخلیهی شدید بار ایجاد میشوند که گازهای بسیار اشتعال پذیری را ایجاد میکنند که میتوانند از باتری نشت پیدا کنند. در صورت بروز جرقه در بیرون از باتری، شعله توسط سرامیک متخلخل دستگیر میشود و از انفجار جلوگیری میشود.

مزایای باتریهای Opzs

  • دارای عمر بالاتر از یکسال
  • نیاز به نگهداری کم
  • هزینه های عملیاتی و نصب پایین
  • برنامه های کاربردی باتریهای Opzs
  •  پستهای مخابراتی
  • سیستمهای بزرگ UPS
  • نیروگاههای هستهای
  •  ایستگاه تولید برق آبی
  •  ارتباطات از راه دور

محصولات مرتبط