127438102 ریال

باتری لوکوموتیو-9OPzS 420 ظرفیت نامی در دمای 25 درجه سانتیگراد برای دشارژ 10 ساعت 420 آمپر ساعت می باشد. ولتاژ نگهداری در دمای 25 درجه سانتیگراد، 2.23 ولت بر سل می باشد. ولتاژ شارژ در 25 درجه سانتیگراد، 2.40 ولت بر سل می باشد. غلظت الکترولیت 1.280 کیلوگرم بر لیتر می باشد.
0 محبوبیت با متوسط امتیاز 0


باتری لوکوموتیو-9OPzS 420

وزن باتری بدون اسید (kg)
وزن باتری با اسید (kg)
ارتفاع کل (mm)
عرض (mm)
طول (mm)

باتری لوکوموتیو-9OPzS 420

باتری لوکوموتیو-9OPzS 420

ظرفیت نامی در دمای 25 درجه سانتیگراد برای دشارژ 10 ساعت 420 آمپر ساعت می باشد.
ولتاژ نگهداری در دمای 25 درجه سانتیگراد، 2.23 ولت بر سل می باشد.
ولتاژ شارژ در 25 درجه سانتیگراد، 2.40 ولت بر سل می باشد.
غلظت الکترولیت 1.280 کیلوگرم بر لیتر می باشد.محصولات مرتبط